Tel: +48 77 4232235

    Tel: +48 77 4543987

    E-mail:audifon@audifon.net.pl
Get Adobe Flash player

Posiadamy umowę z NFZ  

 

nfz logo

 

Przykład wyliczenia kwoty dofinansowania na aparat słuchowy 

 

1. Osoba pracująca na pełnym etacie z orzeczeniem niepełnosprawności o stopniu umiarkowanym.  Lekarz laryngolog wystawił wniosek na dwa aparaty słuchowe i dwie wkładki uszne.  W tym konkretnym przypadku MOPS ustalił dofinansowanie na poziomie 150 % z NFZ otrzymujemy:

 

- aparat słuchowy     700 zł     (70% limitu)

- wkładka douszna    50 zł     (100% limitu)

- drugi aparat sł.       700 zł     (70% limitu)

- druga wkładka        50 zł     (100% limitu)

razem:1500 zł

 

z MOPS otrzymujemy:

- aparat słuchowy   1200 zł     (150% limitu NFZ)

- drugi aparat sł.     1200 zł     (150% limitu NFZ)

razem: 2400 zł     
    
W sumie otrzymujemy 3900 zł na dwa aparaty słuchowe i dwie wkładki douszne.
 

2. Osoba niepracująca z orzeczeniem niepełnosprawności o stopniu umiarkowanym i wniosek z przyznanym na na dwa aparaty słuchowe i wkładek dousznych oraz 100 % limitu MOPR.
 
z NFZ otrzymujemy:

- aparat słuchowy     700 zł     (70% limitu)

- wkładka douszna    50 zł     (100% limitu)

razem 750 zł   

 

z MOPS otrzymujemy:

- aparat słuchowy     800 zł     (100% limitu NFZ)

razem:  800 zł     
    
W sumie otrzymujemy  1550zł na jeden aparat słuchowy i jedną wkładkę douszną.

 

 

UWAGA !!!

 

Z ostatniej chwili .... otrzymaliśmy pismo z NFZ , które nakazuje nam to co poniżej :

 

Zakaz stosowania jakichkolwiek form zachęty ( rabatów , upustów, obniżek itp )wobec wyrobów medycznych podlegających refundacji.

 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zastosowania przepisów art. 49 ust.3 i 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. nr 122, poz. 696), Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w powyższej sprawie.

 

Przepis art. 49 ust. 3 i 4 ustawy stanowi zakaz stosowania jakichkolwiek form zachęty odnoszących się m. in. do wyrobów medycznych podlegających refundacji ze środków publicznych. Zakaz ten dotyczy wszystkich podmiotów, które uczestniczą w szeroko pojmowanym wytwarzaniu i obrocie tymi wyrobami i ma charakter bezwzględny.

 

Wobec powyższego, czasowe obniżki cen wyrobów medycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi (Dz. U. nr 139, poz. 1141 ze zm.) nie będą mogły być stosowane.

 

Zgodnie z art. 50 ust.1 pkt 4 ustawy, kto wbrew przepisom zawartym w art. 49 ust. 3 ustawy stosuje formy zachęty kierowane w szczególności do świadczeniobiorców, przedsiębiorców oraz ich pracowników lub osób uprawnionych, podlega karze pieniężnej.

 

NIESTETY, zgodnie z tym zaleceniem prezesa NFZ, nie możemy udzielać pacjentom żadnych obniżek przy zakupie z udziałem NFZ-tu .

 

Zakupy poza refundacją, kierują się odrębnymi zasadami - posiadamy też dla naszych pacjentów nieoprocentowane raty 0%